Doç. Dr. Burak Ersoy Hakkında

Kitap Çevirileri

Dr. Ersoy tarafından Türkçe'ye çevrilen tıp kitapları

 • null

  Akciğer Fonksiyon Testleri Elkitabı – İkinci Baskı (Pocket Guide to Lung Function Tests)

  McGraw-Hill Book Company.; © 2008 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul, ISBN: 978-9944-224

 • null

  Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Miniatlas (Age-related Macular Degeneration Miniatlas)

  EC Europe Licitelco S.L.; © 2011 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul, ISBN: 978-9944-224-40-6

 • null

  Paranazal Sinüsler: Cerrahi Anatomi El Kitabı (The Paranasal Sinuses: A Handbook Of Applied Surgical Anatomy)

  Taylor & Francis Group; © 2006 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul, ISBN: 975-8783-83-1

 • null

  Hipertansiyon Miniatlas (Hypertension Miniatlas)

  EC Europe Licitelco S.L.; © 2006 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul, ISBN: 975-8783-74-2

 • null

  Psikiyatri Miniatlas (Psychiatry Miniatlas)

  EC Europe Licitelco S.L.; © 2008 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul, ISBN: 978-9944-224-08-6

 • null

  Bilimsel Cep Kılavuzu – Lipidler 2. Baskı (Pocket Science - Lipids)

  Just Medical Media Limited; © 2011 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  Alzheimer Hastalığı Miniatlas (Alzheimer’s Disease Miniatlas)

  EC Europe Licitelco S.L.; © 2010 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul, ISBN: 978-9944-224-27-7

 • null

  Astım Tanısı ve Tedavi Yaklaşımları (Diagnosis and Management in Asthma)

  Professional Communications Inc.; © 2006 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul, ISBN: 975-8783-85-8

 • null

  Ürolojide ABC İkinci Baskı (ABC of Urology)

  Blackwell Publishing; © 2009 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul, ISBN: 978-9944-224-24-6

 • null

  Bronşiyal Astım Miniatlas (Bronchial Asthma Miniatlas)

  EC Europe Licitelco S.L.; © 2009 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul, ISBN: 978-9944-224-20-8

 • null

  FastFacts Bipolar Bozukluk (FastFacts Bipolar Disorder)

  Health Press; © 2010 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul ISBN: 978-9944-224-28-4

 • null

  Epilepsi Miniatlas (Epilepsy Miniatlas)

  EC Europe Licitelco S.L.; © 2009 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul, ISBN: 978-9944-224-22-2

 • null

  Diabetes Mellitus (FastFacts Diabetes Mellitus Highlights)

  Health Press; © 2010 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul ISBN: 978-9944-224-29-1

 • null

  Klinik Elektrokardiyografi - İkinci Baskı (ABC in Clinical Electrocardiography)

  Blackwell Publishing; © 2010 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul ISBN: 978-9944-224-30-7

 • null

  Başağrısı ve Migren Miniatlas (Headache and Migraine Miniatlas)

  EC Europe Licitelco S.L.; © 2010 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul, ISBN: 978-9944-224-26-0

 • null

  Solunum Sistemi Hastalıklarında İlaç Etkileşimleri (Drug Interactions in Respiratory Disease)

  Momento Medico Group; © 2010 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul, ISBN: 978-9944-224-25-3

 • null

  Bir Bakışta Erişkin Acil Tıbbı (Adult Emergency Medicine At A Glance)

  Wiley-Blackwell; © 2013 Adana Nobel Kitabevi, Yayın Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti., Adana ISBN: 978-605-397-154-2

 • null

  Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Karşılaşılan Hastalıkların Özetleri – Hipertansiyon (Disease Reviews in Primary Care - Hypertension)

  Just Medical Media Limited; © 2011 AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  Kardiyolojide Reaksiyonlar ve Etkileşimler (Reactions and Interactions in Cardiology)

  Built-by-Doctors; © 2013 Antero Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul, ISBN: 978-605-63485-2-5

 • null

  Meme Hastalıkları Miniatlas (Diseases of the Breast Miniatlas)

  EC Europe Licitelco S.L.; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  Parkinson hastalığı ve ilişkili diğer rahatsızlıklar atlası (An Atlas of Parkinson Disease and Related Disorders)

  Parthenon Publishing Group; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  Viral Hepatit Miniatlas (Viral Hepatitis Miniatlas)

  EC Europe Licitelco S.L.; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  Parkinson Hastalığında Canlandırıcı Tedavi Yaklaşımları (Restorative Therapies in Parkinson Disease)

  Springer Science; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  Nöropatik Ağrı Miniatlas (Neuropathic Pain Miniatlas)

  EC Europe Licitelco S.L.; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  Üroloji Miniatlas (Urology Miniatlas)

  EC Europe Licitelco S.L.; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  Kardiyovasküler Risk Faktörleri Atlası (Atlas of Cardiovascular Risk Factors)

  Current Medicine LLC; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  Sinir Sistemi Miniatlas (Nervous System Miniatlas)

  EC Europe Licitelco S.L.; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  İleri Düzey Sindirim Endoskopisi: Yüksek Çözünürlüklü Endoskopi ve Dar Bant Görüntüleme Yöntemlerine İlişkin Geniş Kapsamlı Atlas (Advance Digestive Endoscopy: Comprehensive Atlas of High Resolution Endoscopy and Narrow Band Imaging)

  Blackwell Publishing; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  Epilepside İlaç Etkileşimleri (Drug Interactions in Epilepsy)

  Momento Medico Group; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul, ISBN: 978-9944-224-32-1

 • null

  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığına Klinik Yaklaşım (Clinical Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease)

  Professional Communications Inc; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  FastFacts Romatolojinin Anabaşlıkları 2005-2006 (FastFacts Rheumatology Highlights)

  Health Press; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  Kardiyolojide İlaç Etkileşimleri (Drug Interactions in Cardiology)

  Momento Medico Group; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul, ISBN: 978-9944-224-33-8

 • null

  Nörolojide İlaç Etkileşimleri (Drug Interactions in Neurology)

  Momento Medico Group; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  Kuru Göz Miniatlas (Dry Eye Miniatlas)

  EC Europe Licitelco S.L.; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  Gastroenterolojide İlaç Etkileşimleri (Drug Interactions in Gastroenterology)

  Momento Medico Group; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

 • null

  Hiperkolesterolemi ve Ateroskleroz Miniatlas (Hypercholesterolemia and atherosclerosis Miniatlas)

  EC Europe Licitelco S.L.; AND Danışmanlık, Eğitim, Yayıncılık ve Organizasyon Ltd.Şti., Istanbul

null

Bilimsel Makaleler

Uluslararası ve ulusal dergilerde basılan makaleler

null

Kongre Bildirileri

Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

null

Hakkında

null

Kongre & Kurs Katılımları

Yurtdışı ve yurtiçi bilimsel toplantı katılımları

null

Ödül & Burs Sertifikaları

null

Yeterlik & Denklik Belgeleri

null

Bilimsel Dernek Üyelikleri