Follow by Email
Facebook
LinkedIn
Instagram
Google+
http://www.burakersoy.com/?page_id=9954
RSS
PINTEREST

Doğru cerrah tercihi nasıl yapılır ?

Plastik cerrahınızı seçerken birden çok doktorla görüşmeyi ya da ailenizin ve arkadaşlarınızın tavsiyeleri doğrultusunda bir karar vermeyi tercih edebilirsiniz. Şu anda bu satırları okuduğunuza göre kendiniz için uygun ve nitelikli bir plastik cerrahı bulma sürecini zaten başlatmış olduğunuz anlaşılıyor. Eğer bir arkadaşınızın tavsiyesi doğrultusunda hareket edecekseniz, kendisiyle yapacağınız ilk görüşme öncesinde sözkonusu cerrahın doğru vasıflara sahip olduğundan emin olmalısınız. Plastik cerrahınızın seçimi sırasında dikkate almanız gereken 10 temel nokta şu şekilde sıralanabilir:

Bir doktorun yeterlik kurulu sertifikasyonuna sahip olması, o hekimin belirli bir medikal ya da cerrahi uzmanlık alanında almış olduğu eğitimin en güvenilir göstergesidir. Türkiye’de plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlığına sahip doktorların sertifikasyonu, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik Kurulu (TPRECYK) tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Avrupa Tıp Uzmanları Birliği’ne (UEMS) bağlı Avrupa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlik Kurulu (EBOPRAS) da her yıl belirli dönemlerde uluslararası katılıma açık sınavlar düzenlemekte ve bu sınavlarda başarılı olanlar tüm Avrupa ülkelerinde geçerliliğe sahip EBOPRAS Yeterlik Belgesi’yle sertifikalandırılmaktadır. Doktorunuzun plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi alanında ulusal ve Avrupa yeterlik belgelerine sahip olduğundan emin olunuz.

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) üyeleri, en az beş yıllık plastik cerrahi eğitimini tamamlamış, her türlü rekonstrüktif ve estetik ameliyatları uygulama yetkisine sahip deneyimli cerrahlardır. Benzer özellikler taşıyan ulusal ve uluslararası saygın plastik cerrahi derneklerine sadece plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanları üye olarak kabul edilmektedir.

Deneyimli plastik cerrahlar genellikle birçok estetik cerrahi ve onarım ameliyatlarını düzenli olarak gerçekleştirmektedir. Cerrahınızın sizin talep ettiğiniz ameliyata ilişkin kişisel tecrübe ve birikimini mutlaka sorgulayınız. Eğer yeni bir cerrahi teknik ya da teknolojik cihazın kullanımı size önerilirse, bu konuda hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış, sözkonusu uygulamanın güvenilirliğini ve etkinliğini ortaya koyan anlamlı sonuçların elde edilip edilmediğini sormaktan çekinmeyiniz.

Gerek estetik gerekse diğer plastik cerrahi ameliyatları sadece uygun kriterler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış tam teşekküllü hastane ve tıp merkezlerinde gerçekleştirilebilir.

Şikayetlerinizin çözümü açısından size en uygun plastik cerrahi uzmanını aramaya başlarken aile hekiminizden ya da tanıdıklarınızdan tavsiye istemek iyi bir başlangıç olabilir, ama cerrahınızın yeterlik kurulu sertifikasyonunu mutlaka kontrol etmeniz önerilir.

Doktorunuzla yapacağınız görüşme, merak ettiklerinizi sormak ve aradığınız cevaplara ulaşmak açısından çok kıymetli bir fırsattır. Bu görüşme sırasında cerrahi işlemin faydaları kadar riskleri de size samimi bir şekilde anlatılmalıdır. Yine aynı esnada doktorunuz tarafından tıbbi öykünüz, eski ve güncel tüm sağlık sorunlarınızı da kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak gözden geçirilmeli ve şikayetleriniz doğrultusunda eksiksiz bir fizik muayene yapılmalıdır. Tüm bu unsurların bir araya getirilmesi sonucunda cerrahınız, sizin için mevcut ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak ‘kişiye özel‘ çözümler sunabilecektir.

En deneyimli cerrah her hasta için en doğru tercih olmayabilir. Sağlıklı ve başarılı bir hasta-hekim ilişkisi temelde iyi iletişim becerilerine dayanır. Hasta ve hekim samimi bir şekilde hedefleri tartışıp gerçekçi beklentiler üzerinde fikir birliği yaptıkları ve ameliyat yolculuğunun seyrini birlikte planladıkları takdirde, işlem sonrası hasta memnuniyeti de bu uyuma paralel bir artış gösterecektir.

Cerrahi bakım ve ilgi ameliyattan sonraki dönemde de devam eder. Çoğunlukla plastik cerrahlar ameliyat sonrası elde edilen sonuçları görmek, iyileşme ve diğer gelişmeleri aralıklarla takip etmek ister. Ameliyat gerektirmeyen işlemlerde de elde edilen sonuçların idame edilebilmesi istikrarlı bir planlama ve takip gerektirir. Takip-kontrol muayenelerinin sıklığı ve olası bir cerrahi rötuş gereksiniminin kararı doktorunuzun prensipleri doğrultusunda belirlenir.

Estetik cerrahi uygulamaları hemen hemen hiçbir zaman sağlık sigortası kapsamı içerisinde yer almaz. Unutmayınız ki ameliyat ücretleri coğrafi bölgeye, cerrahın deneyimine ve hastaya ait bireysel faktörlere bağlı olarak ciddi değişkenlikler gösterebilir. Her hastada aynı cerrahi tekniğin kullanımı çoğu kez mümkün değildir; yapılacak olan ameliyatın karmaşıklığı ve süresi de ücret üzerinde belirleyici rol oynamaktadır.

Estetik cerrahi eğitimi, sadece “plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlık eğitimi” sırasında verilir; dolayısıyla estetik ameliyatlar sadece bu eğitimi alan cerrahlar tarafından uygulanmalıdır. Diğer cerrahi dal uzmanlarının estetik cerrahi ameliyatlarını yapabilmeleri için kendi uzmanlık eğitimlerini tamamladıktan sonra geçerli bir yüksek öğretim kurumundan ayrıca estetik cerrahi eğitimi almış ve estetik cerrahi yeterliğine sahibi olduklarını belgelendirmiş olmaları gerekir. Doktorunuzun estetik cerrahi uzmanlık/yeterlik belgesini görmek en doğal hakkınızdır.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından belirlenen uzmanlık eğitim programları listesinde de görülebileceği gibi, tüm uzmanlık dalları içerisinde adında “estetik cerrahi” kelimelerini taşıyan tek uzmanlık dalı, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahidir. TUK tarafından paylaşılan listede yer almayan ve dolayısıyla resmi olarak herhangi bir geçerliliği olmayan diğer hayali ve aldatmaya yönelik uzmanlık isimlerine lütfen itibar etmeyiniz.

null

Doç. Dr. Burak Ersoy Hakkında

null